Keikyän VPK

Keikyän VPK toimii yhtenä Sastamalan kaupungin valmiuspalokuntana eli niin sanottuna "ykköslähdön sopimuspalokuntana".

Meillä on sammutussopimus Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Toiminta-alueemme on koko Lounais-Pirkanmaa, mutta pääosa operoinnistamme on vanhan Keikyän kunnan alueella.

Keikyän VPK:lla on myös ensivastetoiminnasta sopimus. Ensivastetoimintaa ohjaavat ja valvovat Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon vastuuhenkilöt yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa.

HYVÄ HARRASTUS - JOKAISELLE!

Palokunta on paljon muutakin kuin hälytystoimintaa. Voit osallistua monin erin tavoin. Toiminta on kaikille avointa. Lue lisää ja tule rohkeasti tutustumaan!