Keikyän VPK

Keikyän VPK toimii yhtenä Sastamalan kaupungin valmiuspalokuntana eli niin sanottuna ”ykköslähdön sopimuspalokuntana”.

Meillä on sammutussopimus Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Toiminta-alueemme on koko Lounais-Pirkanmaa, mutta pääosa operoinnistamme on vanhan Keikyän kunnan alueella.

Keikyän VPK:lla on myös ensivastetoiminnasta sopimus. Ensivastetoimintaa ohjaavat ja valvovat Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon vastuuhenkilöt yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa.