Hälytysosasto

Keikyän VPK:n hälytysosasto harjoittelee viikoittain.

Toimintamme on laaja-alaista, joten harjoitusten aiheet vaihtelevat. Mukana on esimerkiksi ensiapua, savusukellusta, tieliikennepelastamista, kemikaali-, öljy- ja vesivahinkojen torjuntaa, työturvallisuutta, viestiliikennettä ja vauriopuiden raivausta.

Hyvä harjoittelu takaa sen, että onnettomuustilanteissa sammutus- ja pelastustoiminta voidaan suorittaa turvallisesti.

Hälytysosaston toiminta on muutakin kuin operatiivista työtä. Ohjelmassa on esimerkiksi urheilua, tutustumiskäyntejä, talkoita ja vapaamuotoisia tapahtumia.

Harjoitukset ovat maanantaisin kello 18.00.

Jos olet tulossa harjoituksiin ensimmäistä kertaa tutustumaan, kannattaa varmistaa ajankohta ja paikka. Toisinaan ohjelmassa on poikkeuksia esimerkiksi vierailukäyntien vuoksi.

Lisätietoja:

Jari Lahti
palokunnan varapäällikkö (hoitaa toistaiseksi palokunnan päällikön tehtäviä)
palokunnanpaallikko.keikyanvpk@gmail.com